1
MC-tv - Stoppen met roken - Deel 2 (casus)
Gratis

Eind 2016 is de richtlijn 'Behandeling van tabaksverslaving' geactualiseerd en op een aantal onderwerpen aangepast. Journalist Sophie Broersen bespreekt deze onderwerpen met een aantal deskundigen. Tevens wordt een casus uitgelicht. Voor beide onderdelen geldt 1 accreditatiepunt (in totaal 2).

Accreditatie verleend onder nummer 290742 voor 1 punt.
Accreditatie periode: t/m 1-1-2021