Gebruiksvoorwaarden

De website free-cme.nl van medidact.nl maakt gebruik van informatie afkomstig van 'anvh.nl: AlleNascholingenVoorHuisartsen.nl'.

Alle informatie op deze website wordt kosteloos aangeboden aan medische beroepsgroepen. Eigenaar van deze website heeft geen controle over en kan geen garanties geven betreffende inhoud, toepasselijkheid, juistheid, het actueel zijn, beschikbaarheid en aanwezigheid van externe informatie.

Alle informatie over nascholingen op free-cme.nl wordt geleverd door anvh.nl. anvh.nl produceert een compilatie van data die door organisaties en leden is ingevoerd en/of informatie die gebaseerd is op vrij beschikbare informatie op het internet, uit (e)mailingen en/of afkomstig van foldermateriaal. Omwille van uniformiteit, begrijpelijkheid en leesbaarheid zijn beschrijvingen en teksten afkomstig van externe bronnen mogelijk aangepast en/of gecompleteerd.

Eigenaar van deze website accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de gepresenteerde informatie, noch voor schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit, of samenhangt met, het gebruik van de informatie op free-cme.nl.

Het opgenomen zijn van links naar specifieke informatiebronnen is niet bedoeld om goedkeuring of onderschrijving te suggereren van enig impliciet of expliciet uitgedrukt standpunt of van een aangeboden product of dienst.