1
MC-tv - Herstel na kanker - Deel 2 (casus)
Gratis

De richtlijn ‘Herstel na kanker’ vertaalt de adviezen van de Gezondheidsraad naar de praktijk. De ervaring met andere richtlijnen is dat deze stap niet eenvoudig is te maken.
Medisch Contact heeft een multimediaformule ontwikkeld om de disseminatie en implementatie van richtlijnen te ondersteunen. De formule rust op de pijlers ‘bewustwording’, ‘kennisoverdracht’, en ‘kennistoegang’ en bestaat uit de volgende elementen.

Accreditatie verleend onder nummer 354276 voor 1 punt.
Accreditatie periode: t/m 1-1-2021