1
MC-tv - Ziekte van Parkinson - Deel 2 (casus)
Gratis

De nascholing Parkinson bestaat uit twee delen: een discussieprogramma en een patiëntencasus. Tijdens het programma in de studio zullen professionals onder leiding van Ben Crul, hoofdredacteur van Medisch Contact, discussiëren over de multidisciplinaire richtlijn Parkinson die in 2010 is verschenen.

Accreditatie verleend onder nummer 354279 voor 1 punt.
Accreditatie periode: t/m 1-1-2021