1
MC-tv - Verantwoordelijkheidsverdeling - Deel 2 (casus)
Gratis

Op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de KNMG, in samenspraak met andere beroeps– en brancheorganisaties in de zorg, en met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS een handreiking ontwikkeld, die beoogt de randvoorwaarden te expliciteren en te verduidelijken om zorgverleners handvatten te geven voor een goede organisatie van de zorgverlening en cliënten duidelijk te maken wat zij ter zake mogen verwachten.

Accreditatie verleend onder nummer 354281 voor 1 punt.
Accreditatie periode: t/m 1-1-2021