1
MC-tv - Oncologische Revalidatie - Deel 2 (casus)
Gratis

Hoewel de behoefte enorm is, volgt maar een fractie van de honderdduizenden mensen in Nederland die leven met de gevolgen van kanker een revalidatieprogramma. De richtlijn Oncologische Revalidatie van het Integraal Kankercentrum Nederland moet daar verandering in brengen. In deze nascholing van MCtv bespreken professionals deze nieuwe richtlijn. De richtlijn, ontwikkeld door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), is vooral gericht op optimale oncologische revalidatie en beschrijft onder andere de signalering van klachten en verwijzing van patiënten, de intake en interventies binnen oncologische revalidatie.

Accreditatie verleend onder nummer 354288 voor 1 punt.
Accreditatie periode: t/m 1-1-2021