1
MC-tv - Ondervoeding bij kanker - Deel 1 (discussie)
Gratis

Patiënten met kanker lopen een groot risico op ondervoeding tijdens het ziekteproces. Gewichtsverlies en een lage BMI zijn geassocieerd met een kortere levensverwachting en een slechtere kwaliteit van leven. Maar ook de respons op radio- en chemotherapie vermindert. Op tijd de ondervoeding aanpakken is belangrijk; op tijd stoppen met de behandeling van ondervoeding in de laatste fase ook.

Accreditatie verleend onder nummer 354293 voor 1 punt.
Accreditatie periode: t/m 1-1-2021