1
MC-tv - Polyfarmacie bij ouderen - Deel 2 (casus)
Gratis

Deze e-learning over de richtlijn Polyfarmacie is opgesteld ten behoeve van zorgverleners die betrokken zijn bij de farmacotherapie van ouderen met polyfarmacie. De zorg voor ouderen met complexe problematiek vraagt om samenhang, afstemming en samenwerking tussen patiënt (en/of mantelzorger), arts, apotheker en verpleegkundigen en verzorgenden.

Accreditatie verleend onder nummer 354294 voor 1 punt.
Accreditatie periode: t/m 1-1-2021